tamin
  • نگهداری و تعمییرات (نت)
  • Boiler
  • Industrial kitchen

نوسازی‌ساختمان

نوسازی ساختمان به معنی برچیدن ساختمان قدیمی و از نو ساختن سازه ای جدید میباشد که درشرایط مختلفی رخ میدهد از جمله :

 

امکان اصلاح ساختمان با استفاده از بهسازی وجود نداشته باشد یا از لحاظ اقتصادی بهسازی ساختمان مقرون به صرفه نباشد.

با تخریب ساختمان قدیمی به تنهایی و یا با تجمیع با ساختمان های مجاور بتوان ساختمانی مرتفع تر و با فضایی بیشتر ساخت که برای مالکان توجیه اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.

اگر ساختمان در بافت های فرسوده قرارگرفته باشد و با توجه به ضرورتی که در طرح های جامع شهری توسط شهرداری ها و فرمانداری ها دیده میشود نیاز به تخریب ساختمان و ساخت سازه ای که نیازهای تاسیسات و خیابان های شهری را برآورده کند باشد اقدام به نوسازی بافت های فرسوده میگردد.

More in this category: بهسازی‌ساختمان »

اهم فعاليت هاي شرکت تأمين

  • سرعت عمل در ارائه خدمات تخصصي پشتيباني به نيروهاي مستقر در ساختمانها، با توجه به وسعت و تعداد مراكز تحت پوشش در سراسر كشور.
  • شرکت فعال درجلسات تحويل موقت وقطعي پروژه هاي جديدالاحداث وبررسي وتعيين نقايص پروژه و ارايه مشاوره هاي لازم.
  • انجام كارهاي اجرايي تاسيسات با تيمهاي متبحر در قالب عقد قرارداد.
  • افزايش توان علمي وفني پرسنل ازطريق شرکت در دوره هاي آموزشي مراکز معتبر.
  • بیشتر...

درباره شرکت تأمین

شرکت مهندسي تأسيسات و انرژی تأمين درسال 1369 به منظور راهبري، تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي (متعلق به سازمان تامين اجتماعي) تأسيس گرديد.
درحال حاضراين شرکت عهده دار تعمير، نگهداري و نظارت بر تأسيسات مکانيکي والکتريکي تمام مراکز اداری و درمانی سازمان تأمین اجتماعی مي باشد. همچنین بهینه کردن مصرف انرژی اولویت کاری شرکت می باشد.

تماس با ما

گروه مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین

آدرس: تهران - بلوار کشاورز - خیابان عبداله زاده - خیابان شهرستمی - پلاک 28

تلفن: 11 67 99 88 ( 21 98 +)  
دورنگار: 42 53 95 88 ( 21 98 +)

کد پستی : 1415633541