tamin
  • نگهداری و تعمییرات (نت)
  • Boiler
  • Industrial kitchen

سیستم ممیزی انرژی

سيستم مميزي انرژي:
ممیزی انرژی به روشي گفته می‌شود که طی آن با انجام سلسله اقداماتی می‌توان مقادیر مصرف انواع حامل های انرژی و موقعیت‌های این مصارف را در محل‌های مصرف و به تفکیک مصرف کنندگان انرژی مشخص و معین نمود و در نهایت نیز با روش مقایسه¬ای نسبت به شناسایی و ارزیابی وضعیت انرژی ساختمان پرداخت.


انواع روش هاي ممیزی:


ممیزی انرژی سریع
این روش به عنوان یک ابزار و پیش‌نیاز مهم برای بررسی و ارزیابی ارائه وضعیت مصرف انرژی ساختمان و تأسیسات آن انجام می‌گیرد، طی انجام ممیزی انرژی سریع بوسیله کارشناسان مجرب امر ممیزی انرژی و یا متخصصین مهندس برق و مکانیک بدون نیاز به دستگاه های اندازه‌گیری پیشرفته می‌توان تا میزان قابل قبولی فرصت‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی را تعیین نمود.


ممیزی انرژی تفصيلي
طی انجام ممیزی انرژی تفصيلي بوسیله کارشناسان مجرب امر ممیزی انرژی و یا متخصصین مهندس برق و مکانیک با استفاده از دستگاه های اندازه‌گیری پیشرفته و تخصصي، مصارف تجهيزي و سيستمي ساختمان به صورت دقيق اندازه گيري شده و با تحليل فرصت‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی، راهكارهاي اجرايي و مراحل بهبود تعیین مي گردد.

اهم فعاليت هاي شرکت تأمين

  • سرعت عمل در ارائه خدمات تخصصي پشتيباني به نيروهاي مستقر در ساختمانها، با توجه به وسعت و تعداد مراكز تحت پوشش در سراسر كشور.
  • شرکت فعال درجلسات تحويل موقت وقطعي پروژه هاي جديدالاحداث وبررسي وتعيين نقايص پروژه و ارايه مشاوره هاي لازم.
  • انجام كارهاي اجرايي تاسيسات با تيمهاي متبحر در قالب عقد قرارداد.
  • افزايش توان علمي وفني پرسنل ازطريق شرکت در دوره هاي آموزشي مراکز معتبر.
  • بیشتر...

درباره شرکت تأمین

شرکت مهندسي تأسيسات و انرژی تأمين درسال 1369 به منظور راهبري، تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي (متعلق به سازمان تامين اجتماعي) تأسيس گرديد.
درحال حاضراين شرکت عهده دار تعمير، نگهداري و نظارت بر تأسيسات مکانيکي والکتريکي تمام مراکز اداری و درمانی سازمان تأمین اجتماعی مي باشد. همچنین بهینه کردن مصرف انرژی اولویت کاری شرکت می باشد.

تماس با ما

گروه مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین

آدرس: تهران - بلوار کشاورز - خیابان عبداله زاده - خیابان شهرستمی - پلاک 28

تلفن: 11 67 99 88 ( 21 98 +)  
دورنگار: 42 53 95 88 ( 21 98 +)

کد پستی : 1415633541